Обов'язковий аудит, пат Прат ат публічна звітність облік документи висновок достовірність закон у Вінниці

Відповідно до ЗУ "Про аудиторську діяльність" (зі змінами та доповненнями від 06.07.2005г. № 2738-IV), аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої документації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності , обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Предмет Нормативно-правовий акт

Проведення аудиторської перевірки є обов'язковим для:

1. Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно публікується, за винятком установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету і не займаються підприємницькою деятельностью.Обязательная аудиторська перевірка річної фінансової звітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки. Ст. 69 ЗУ "Про банки і банківську діяльність ":"... Фінансова звітність банків, що подається до Національного банку України, має бути щорічно перевірена аудитором. Аудиторська перевірка банку здійснюється аудитором, який має сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ. .. "Ст.34 ЗУ" Про страхування ":"... Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою )..." Ст. 18 ЗУ "Про господарські товариства ":"... Достовірність і повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річної фінансової звітності товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки ...."
2. Перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників. Ст. 22 ЗУ "Про банки і банківську діяльність". Ст. 13 ЗУ "Про господарські товариства"
3. Емітентів цінних паперів Ст. 40 ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу"
4. Підняття питання про визнання підприємства неплатоспроможним або банкрутом. Ст.20 ЗУ "Про господарські товариства ":"... Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів ..." Ст. 28 ЗУ "Про банки і банківську діяльність ":"... Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, повинні містити інформацію про: призначення незалежного аудитора, який має сертифікат Національного банку України ..." Ст. 11 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом": "... Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов'язати боржника подати аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора лише за згодою останнього ...."
Проведення аудиторської перевірки є обов'язковим у Вінниці або інших Регіонах Україна також в інших випадках, передбачених законами України.

Акти, якими встановлюються вимоги до аудиторських висновків та звітів:

1. ЗУ "Про аудиторську діяльність" (ст.7).
2. Міжнародні нормативи аудиту
3. Вимоги до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, а також аудиторського висновку при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім банків), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2001 р. N 5 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 484).
Вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 липня 2004 р. N 325, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2004 р. за N 12/9816.

Комментарии к статьям на сайте через социальные сети:

Додати коментар


Захисний код
Оновити 

Конфиденциальность
Строгое соблюдение конфиденциальности информации, получаемой специалистами фирмы на любом этапе работы с клиентом является одним из главных принципов нашей работы. Мы обеспечиваем сохранность документов и не разглашаем их содержание без согласия собственника, как это установлено украинским законодательством, профессиональной этикой аудиторов и юристовСпециальные предложения

 • «Аудит и Право» юридические консультации :
  * Административное законодательство.
  * Консультация по налоговому кодексу
  * Хозяйственное законодательство
  * Уголовное законодательство
  * Гражданское законодательство
  * Трудовое законодательство
  * Жилищное законодательство
  * Семейное законодательство
  * Исполнительное законодательство
  * Защита прав потребителей
  * Жилищные вопросы УАБД

  Подробнее....
 • *"Зарегистрируйте фирму БЕСПЛАТНО" - Мы поможем вам зарегистрировать фирму бесплатно, и вы сэкономите 1500 грн.
  Подробнее...

 • Аудиторские услуги:
  *"Экспресс-аудит БЕСПЛАТНО" - «Аудит и Право»  дарит Вам эксклюзивную возможность БЕСПЛАТНО проверить правильность ведения бухгалтерского учета Вашей фирмы.
  Подробнее....
 • Юридические услуги:
  *Бесплатный анализ актов налоговой проверки!
  Подробнее...

- Регистрация ООО, ЗАО, ОАО
- Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
- Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- Представительство в суде
- Правовое обеспечение хозяйственной деятельности
- Организация и проведение обучения и семинаров
- Регистрация ИП
- Предоставление юридического адреса
- Открытие расчетного счета
- Регистрация ТСЖ
- Ликвидация организаций
- Открытие филиалов
- Взыскание долгов
- Защита в арбитражных судах
- Сопровождение сделок
- Защита интересов в досудебном порядке
- Подготовка и сопровождение тендеров
- Таможенные споры
- Лицензирование

Поскольку каждый клиент для нас особенный мы всегда найдем способ помочь Вам, защитить Ваши интересы и договоримся о цене исходя из ряда субъективных факторов: сложность вопроса, платежеспособность клиента, возможность оплаты в рассрочку и т.д. Сотрудничайте с нами - мы гарантируем качество работы !

Низкие цены - высокое качество!

Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Polish (Poland)